Hotline : 

Usluge Pravnim Licima

  • Kreditni Poslovi sa Pravnim LicimaBOC Srbija pru?a korporativnim klijentima veliki broj usluga uklju?uju?i bilateralne i sindicirane zajmove, kao i zajmove na osnovu kontra-garancija od strane Bank of China.

Corporate Service

  • Corporate Loan FacilityBOC Serbia provides corporate customer with wide range of loan services including bilateral loan, Syndicated Loan and loan facility against counter guarantee issued by the Bank in China.
山西11选5开奖5结果